Thứ ba, 9/1/2018 | 09:16 GMT+7

Những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế

LSVNO - Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp mới đây đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định, hướng dẫn những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế.

giam-dinh-tu-phap1-5a5425ac26f76

Ảnh minh họa.

Thông tư liên tịch này quy định, hướng dẫn những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp,và việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng  với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện giám định tư pháp trong giải quyết vụ án,vụ việc về tham nhũng kinh tế.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các đối với Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp,giám định viên tư pháp được trưng cầu  giám định; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định theo thông tư này, bao gồm: Khi cần xác định về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của tài sản, hàng hoá; hàng giả, hàng thật và hàng cấm;Khi cần truy nguyên về tài liệu, đồ vật, chữ ký, chữ viết, con dấu, dữ liệu điện tử; Khi cần xác định tính chính xác của các dụng cụ cân, đo, đong đếm và các máy móc, thiết bị khác; Khi cần xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, gồm: Lập, thẩm định,quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án; Về đấu thầu; Về khảo sát, tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, quyết toán;Về quản lý vốn đầu tư: Tạm ứng vốn không đúng quy định; sử dụng vốn thi công không đúng mục đích; bảo lãnh cho vay vốn, tạm ứng vốn, thực hiện hợp đồng hoặc điều chuyển vốn cho vay; cho vay vốn không đúng chế độ; Hành vi khác vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư.

Trường hợp gặp khó khăn,vướng mắc trong việc xác định mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật  trong lĩnh vực đầu tư gây ra , thì mức độ thiệt hại  được xác định theo nguyên tắc lấy tổng chi phí đầu tư dự á  trừ đi chi phí hợp lý, hợp lệ hoặc được xác định theo một hoặc trong các cách thức sau đây: Tiền lãi Ngân hàng của khoản tạm ứng vốn, sử dụng vốn không đúng mục đích dẫn đến không có khả năng thu hồi hoặc mất vốn đầu tư; Tiền lãi suất Ngân hàng đối với các khoản  đầu tư cho vay, ủy thác hoặc điều chuyển vốn,sử dụng vốn không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát, lãng phí; Khoản chi phí phát sinh về tiền lãi vay của khoản vốn đã  đầu tư và các chi phí khác đối với dự án từ khi dự án ngừng thi công, ngừng hoạt động Tổng mức đầu tư phải điều chỉnh tăng lên so với tổng dự án đầu tư ban đầu mà nguyên do có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện dự án hoặc làm chậm thực tiến độ thực đến dự án. Khi cần xác định hành vi vi phạm quy định pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, tài nguyên, nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy lợi và các trường hợp khác khi xét thấy cần thiết.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018. Đối với những vụ án, vụ việc về tham nhũng,kinh tế đã được Tòa án nhân dân giải quyết và bản án,quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng quy định Thông tư liên tịch này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

 Hồng Hà