Thứ sáu, 10/8/2018 | 12:09 GMT+7

Quy định mới về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh

LSVNO - Ngày 20/7/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BYT, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018, thay thế cho Thông tư số 18/2009/TT-BYT.

nhiem-khuan-5b6d1d2672d8f

Quy định mới của Bộ Y tế, bệnh viện có quy mô từ 150 giường bệnh trở lên phải có hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa.

Theo đó, bệnh viện có quy mô từ 150 giường bệnh trở lên phải có hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn. Bao gồm: Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa/bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn; Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn phải là Giám đốc bệnh viện.

Một trong những điểm mới của Thông tư là quy định về đào tạo chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn cho các đối tượng phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn từ Sở Y tế, đến lãnh đạo, nhân viên Hội đồng và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, đến nhân viên chuyên trách.

Theo đó, lãnh đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn của các bệnh viện dưới 150 giường bệnh phải được đào tạo tối thiểu 3 tháng về kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhân viên Hội đồng, mạng lưới và người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú phải được đào tạo tối thiểu 5 ngày về kiểm soát nhiễm khuẩn. Cán bộ phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại Sở Y tế phải được đào tạo tối thiểu 1 tháng.

Trần Hiền