Thứ sáu, 12/1/2018 | 13:36 GMT+7

Sắp ban hành Bộ Quy tắc đạo đức thẩm phán

LSVNO - Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa công bố Dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức thẩm phán để toàn ngành TAND, Tòa án quân sự nghiên cứu góp ý.

Bộ quy tắc này quy định các chuẩn mực về đạo đức của thẩm phán và các nguyên tắc ứng xử của thẩm phán; áp dụng đối với thẩm phán công tác tại các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp cả trong trường hợp chưa được bổ nhiệm lại hoặc đã nghỉ hưu.

Bộ quy tắc được áp dụng để đánh giá về phẩm chất đạo đức của những người được tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm làm thẩm phán và là một trong những căn cứ để xem xét việc khen thưởng, kỷ luật đối với thẩm phán.

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa.

Cụ thể, về yêu cầu chung, thẩm phán phải là người trung thành với Tổ quốc, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật; giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác theo quy định của pháp luật; các thẩm phán phải là những tấm gương về phụng công, thủ pháp, chí công vô tư; liêm chính, độc lập, khách quan, công bằng, tận tụy và chỉ tuân theo pháp luật khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; thẩm phán phải xử sự bản lĩnh, đúng mực, khoan dung, nhân ái, lịch thiệp và thận trọng khi thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống cá nhân để gìn giữ sự tin tưởng, tôn trọng của người dân và xã hội đối với thẩm phán và Tòa án; thẩm phán không được làm những việc ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng cao cả của thẩm phán - người được giao nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thẩm phán phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Những chuẩn mực về đạo đức của thẩm phán được dự thảo quy định cụ thể về tính độc lập; sự vô tư, khách quan; sự liêm chính; sự công bằng, bình đẳng; sự đúng mực; sự tận tụy và không chậm trễ; năng lực và sự chuyên cần của thẩm phán.

Những quy tắc ứng xử của thẩm phán khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thẩm phán quy định cụ thể về những việc thẩm phán phải làm; những việc Thẩm phán không được làm; ứng xử  tại cơ quan, đơn vị; ứng xử với các cơ quan, tổ chức có quan hệ công tác và thông tấn, báo chí; ứng xử với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; ứng xử tại nơi cư trú; ứng xử tại nơi công cộng; ứng xử đối với các hoạt động bên ngoài nhiệm vụ xét xử.

Ủy ban Đạo đức Thẩm phán sẽ được thành lập tại TAND tối cao và TAND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, khiếu nại về việc thực hiện quy tắc đạo đức thẩm phán của các thẩm phán theo Bộ quy tắc này.

Đại Hưng