Thứ ba, 27/3/2018 | 14:25 GMT+7

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm

LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Theo Nghị định, với các hành vi vi phạm quy định về tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm, phân chia thặng dư, mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với việc: Không đăng ký với Bộ Tài chính các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung liên quan đến cả quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng trước khi áp dụng của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài theo quy định của pháp luật; Áp dụng phương pháp phân chia thặng dư của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe không thực hiện theo quy định của pháp luật một trong các nhiệm vụ sau: Tính toán phí bảo hiểm và tham gia xây dựng quy tắc, điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm; Xác nhận phí bảo hiểm; Hàng năm đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí với thực tế triển khai của từng sản phẩm...

Kết quả hình ảnh cho Sẽ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm

Ảnh minh họa. 

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 60- 70 triệu đồng áp dụng với một trong các hành vi vi phạm như: Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài không theo quy định của pháp luật; phân chia thặng dư của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thực hiện theo quy định của pháp luật…

Phạt tiền từ 90 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm mà số tiền chiếm đoạt dưới 20.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại dưới 50.000.000 đồng hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

a- Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

b- Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

c- Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

d- Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm trừ trường hợp luật quy định khác.

Nghị định cũng quy định, mức phạt cảnh cáo áp dụng đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, xổ số không thực hiện đăng báo hàng ngày trong 5 số báo liên tiếp về những nội dung phải công bố theo quy định của pháp luật; Công bố không đúng thời hạn một trong những nội dung trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đặt Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật; Không công bố các nội dung hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung tại Giấy phép đặt Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Hà Thủy (tổng hợp)