Thứ sáu, 16/11/2018 | 07:31 GMT+7

Trường hợp không được tổ chức họp trong quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

LSVNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký và ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg về việc quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

 hop-5bee0ffa92296

Ảnh minh họa.

Theo đó, Quyết định này quy định 05 trường hợp không tổ chức họp, bao gồm:

- Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

- Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

- Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp và cơ sở.

Cũng theo Quyết định này, thời gian tiến hành các cuộc họp được quy định như sau:

- Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối: Không quá 1/2 ngày làm việc;

- Họp chuyên môn: Từ 01 buổi làm việc - 01 ngày, trường hợp những đề án, dự án lớn có thể kéo dài hơn;

- Họp sơ kết, tổng kết công tác: Không quá 01 ngày;

- Họp chuyên đề: Không quá 01 ngày;

- Họp tập huấn, triển khai: Từ 01 - 02 ngày.

Quyết định có hiệu lực thi hành ngày 25/12/2018 thay thế Quyết định 114/2006/QĐ-TTg.

PV