Thứ tư, 4/7/2018 | 12:37 GMT+7

Từ ngày 1/1/2019 sẽ thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động là nam giới

LSVNO – Để phù hợp với Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì từ ngày 01/01/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam sẽ có một số thay đổi.

148202434537875-images804554-d0391614b8d37df99ddb7071a38a3b5e-xl-5b3c5cb0ba9ae

Sẽ thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động là nam giới.

Theo đó, nếu như lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 (đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014) thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội khi đóng bảo hiểm xã hội đủ 16 năm thì lao động nam nghỉ hưu trong năm 2019 phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 17 năm mới được hưởng mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%). Cụ thể:

Số năm đóng bảo hiểm xã hội

Mức lương hưu hằng tháng

17

45%

18

47%

19

49%

20

51%

21

53%

22

55%

23

57%

24

59%

25

61%

26

63%

27

65%

28

67%

29

69%

30

71%

31

73%

32 trở lên

75%

 

Hải Yến (tổng hợp)