Thứ năm, 5/7/2018 | 12:23 GMT+7

Từ ngày 1/7/2018, mức lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng thay đổi ra sao?

LSVNO - Từ ngày 01/7/2018, mức lương của Chủ tịch nước được tăng lên 18.070.000 đồng/tháng (quy định cũ là 16.900.000 đồng/tháng); Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ được tăng lên 17.375.000 đồng/tháng (quy định cũ là 16.250.000 đồng/tháng).

hoinghitw-5b3daa2d55b72

Thay đổi mức lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng từ ngày 1/7/2018.

Mức lương của cán bộ cấp cao được căn cứ theo hai văn bản quy phạm pháp luật gồm:

  • Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
  • Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

STT Chức danh Hệ số lương Mức lương hiện hành

147105368534211-8-5b3dab0b160e1

STT Chức danh Bậc 1 Bậc 2 Hệ số lương Mức lương hiện hành Hệ số lương Mức lương hiện hành

147105368564111-9-5b3dab0b38a3c

Nguồn ảnh: VOV

Yến Hải (tổng hợp)