Thứ tư, 31/1/2018 | 15:15 GMT+7

Bình Thuận: Tăng cường đầu tư về khoa học và công nghệ

LSVNO - Trong những năm qua, khoa học và công nghệ đang từng bước thể hiện vai trò là động lực và nền tảng của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.

Thống kê cho thấy, đầu tư cho khoa học và công nghệ trong vài năm trở lại đây đã chiếm 2% tổng chi ngân sách, tức là khoảng 0,5% GDP của cả nước. Hoạt động khoa học công nghệ cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học và công nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, trước hết là nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, Bình Thuận là tỉnh đặt mục tiêu hàng đầu và phấn đấu đưa giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vào năm 2020. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt trên 20% trong giai đoạn 2016-2020. Giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ tăng trung bình 15-17%/năm. Phấn đấu tăng tổng đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ đạt trên 2% GRDP vào năm 2020 và bảo đảm mức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ không thấp hơn số của Trung ương giao về cho địa phương. Đến năm 2020, hoàn thành việc chuyển đổi 100% tổ chức khoa học và công nghệ công lập đủ điều kiện sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP), hoạt động khoa học công nghệ đóng góp khoảng 30-35% tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

tinmoitruong5-5a717a9886e37

Tỉnh Bình Thuận luôn chú trọng vào đầu tư khoa học và công nghệ, kể cả lĩnh vực nông nghiệp

Ông Văn Công Thới - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận cho biết: “Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã chú trọng triển khai ứng dụng nhiều thành tựu khoa học và công nghệ về nông nghiệp với những kết quả nổi bật. Tỉnh triển khai khảo nghiệm và đưa giống, bộ gen cây trồng, vật nuôi có khả năng thích nghi biến đổi khí hậu. Cụ thể là: lưu giữ bảo tồn gen và giống thanh long; khảo nghiệm nhiều giống lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt; triển khai nhiều mô hình ứng dụng tưới tiết kiệm nước phục vụ trồng trọt; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho các xã xây dựng nông thôn mới… Đến cuối năm 2014, Bình Thuận đã trồng được 1.162 ha giống lúa xác nhận, 1.100 ha sản xuất lúa chất lượng cao và 354 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn”.

Nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng đã và đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt việc tham gia các hiệp định thương mại tự do, cộng đồng kinh tế ASEAN đang mở ra nhiều cơ hội cho nền khoa học và công nghệ nước nhà tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những cơ hội và thách thức của hội nhập đòi hỏi cơ chế và phương thức quản lý nhà nước phải có sự thay đổi phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều này tất yếu dẫn đến phải hoàn thiện hơn nữa cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ, khắc phục những nhược điểm nói trên để giải phóng sức sáng tạo của giới khoa học và công nghệ cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của các tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam. Chỉ như vậy mới có thể rút ngắn khoảng cách tụt hậu của khoa học và công nghệ Việt Nam so với các nước trong khu vực ASEAN.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ các chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ làm công tác khoa học và công nghệ; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Giang San - Thiên Bảo - Văn Do