Thứ bảy, 4/8/2018 | 05:59 GMT+7

Liên tục “mở nút thắt” cho doanh nghiệp

LSVNO - Việt Nam trên nhiều bảng xếp hạng của thế giới được cải thiện đáng kể, như: chỉ số môi trường kinh doanh tăng 9 bậc, chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc, xếp hạng về triển vọng của Việt Nam nâng từ mức ổn định lên mức tích cực.

Mới đây tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tiếp tục cởi trói - tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”; triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, thì những rào cản mà các doanh nghiệp đã và đang bị “trói” tay; những “nút thắt” thuộc về chủ trương nằm trong các Nghị định, Quy định của Chính phủ, bộ, ngành đã được tháo gỡ và cần tiếp tục dỡ bỏ.

Ông Vũ Tiến Lộc cũng ghi nhận những tiến bộ bước đầu trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, những quy định mang tính thủ tục cấp phép kinh doanh rối rắm, không cần thiết và trái chiều. Tuy vậy, theo nhận định của lãnh đạo VCCI vẫn còn hiện tượng “trói” doanh nghiệp tinh vi hơn, bó buộc hơn, làm cho doanh nghiệp “khó cựa quậy”. Lý do là  cơ quan quản lý nhà nước, thông qua một số cá nhân nắm quyền hành, chỉ vì những động cơ không trong sáng, thậm chí vụ lợi, nếu gỡ “trói” cho doanh nghiệp là mất chỗ để “vòi vĩnh”, để “chấm mút”; họ không xuất phát từ động cơ trong sáng, không thực sự chia sẻ với doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

kte-5b64dd629d43d

Những rào cản mà các doanh nghiệp đang gặp phải cần được tháo gỡ và dỡ bỏ.

Cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, vấn đề đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam thời gian qua cũng có những bước phát triển. 

Ghi nhận và thấy rõ, năm 2017, Quý I và Quý II năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần trực tiếp chủ trì các hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thủ tướng ban hành chỉ thị, chỉ rõ những “nút thắt” và chỉ đạo cụ thể tinh thần và giải pháp “gỡ trói” cho doanh nghiệp.

Thủ tướng nói, “gỡ trói” cần  phải thực chất, không quanh co, không níu kéo thủ tục, nếu những thủ tục đó không ảnh hưởng, không đụng đến an ninh quốc gia; đừng vì bất cứ lý do gì mà “buộc” doanh nghiệp vào tròng chặt hơn, tinh vi hơn. Nếu không tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, những thủ tục rườm rà, nhiêu khê, kiểu “giấy phép con” gây khó cho doanh nghiệp, kể cả trong thủ tục thuế, tài chính, ngân hàng thì làm sao họ có thể phát triển sản xuất, làm giàu cho đất nước; làm sao doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận được các nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển; doanh nghiệp tiếp cận được thị trường trong và ngoài nước thì sản phẩm của doanh nghiệp nhanh chóng đến thẳng được với xã hội, người tiêu dùng. Do vậy, Thủ tướng chỉ đạo mọi người, mọi công chức, viên chức phải nhận thức, doanh nghiệp có thuận lợi trong làm ăn, trong  kinh doanh thì của cải xã hội mới phong phú, đa dạng, đất nước mới phát triển, nhân dân mới no đủ, hạnh phúc; động lực tăng trưởng mới bứt phá.

Có thể thấy, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, trên bình diện cả nước, nhiều rào cản doanh nghiệp, nhiều thủ tục hành chính nhiêu khê, kiểu “giấy phép con” đã được bãi bỏ, theo đó 738 điều kiện kinh doanh  được cắt bỏ và đơn giản hóa. Riêng Bộ Công Thương cắt bỏ, đơn giản hóa 675 điều kiện kinh doanh, chiếm 91%. Bộ Tài Chính đề xuất cắt bỏ, đơn giản hóa  193 điều kiện kinh doanh. Trong khi đó, có thể kể ra một số bộ, ngành vẫn còn  “bất động”, vì sao? Thủ tướng Chính phủ yêu cầu VCCI và các cơ quan quản lý liên quan báo cáo đầy đủ thực trạng này để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, cho biết kết quả phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2018 là hết sức khả quan, tiếp nối được đà phát triển của năm 2017. Trong trung và dài hạn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, kinh tế Việt Nam sẽ hứa hẹn cả những cơ hội và thách thức đan xen. Một số dự báo cho rằng, tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam giai đoạn 2018-2020 có thể đạt 6.85%, có năm đạt trên 7%. Bên cạnh đó, Bộ trưởng chia sẻ thêm: “Mục tiêu mà Việt Nam hướng tới là sự tăng trưởng bứt phá, tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở tận dụng thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, có nền kinh tế thị trường tiên tiến, phát triển nhanh, bền vững…”.

 

Minh Sơn – Thanh Phong