Chủ nhật, 21/4/2019 | 14:52 GMT+7

Thái Nguyên: Công ty Thăng Long được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản

LSVNO – Nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã có những chủ trương đúng đắn, cần thiết để tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương trong việc khai thác khoáng sản. Đồng thời, giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét cấp giấy phép cho 20 dự án trên địa bàn.

lsvn1-5cbc1fb89df05

Lãnh đạo xã Thần Sa họp với Công ty Thăng Long trước khi thực hiện dự án.

Giao cho UBND tỉnh cấp Giấy phép hoạt động

UBND tỉnh Thái Nguyên đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 3068/GP-UBND cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được khai thác khoáng sản vàng sa khoáng Bản Ná tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Diện tích đất khoảng hơn 37ha, trong đó: Diện tích khu vực khai thác khoảng 32ha, diện tích mặt bằng công nghiệp và phụ trợ khoảng 4,65ha.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Nguyên, khu vực cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thăng Long không thuộc khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản và được Bộ Công Thương đã phê duyệt.

Trên cơ sở kiến nghị của các Bộ, ngành liên quan, ngày 26/02/2010, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1201/VPCP-KTN đồng ý giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản vàng sa khoáng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Văn bản số 5418/BTNMT-ĐCKS (ngày 05/12/2014) về việc phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng tại mỏ vàng Bản Ná. Ngày 16/01/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt trữ lượng cát quặng và vàng kim loại tại Quyết định số 141/QĐ-UBND.

Phía Công ty đã lập và hoàn chỉnh Dự án đầu tư (điều chỉnh) theo ý kiến thẩm định của Sở Công thương. Theo đó, diện tích, chiều sâu khu vực khai thác được giữ nguyên theo đúng Giấy phép khai thác đã cấp là 32,60ha.

Theo Văn bản số 1786/BTNMT-ĐCKS (ngày 11/5/2015) của Bộ TN&MT về việc điều chỉnh một số nội dung trong Giấy phép khai thác mỏ vàng Bản Ná, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện điều chỉnh một số nội dung (trữ lượng, công suất và thời gian) trong Giấy phép số 3068/GP-UBND, ngày 04/12/2008 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Thăng Long khai thác mỏ vàng Bản Ná, xã Thần Sa phù hợp với Dự án đầu tư khai thác mỏ vàng Bản Ná.

Ngày 29/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung của giấy phép khai thác khoáng sản số 3068/GP-UBND (ngày 04/12/2009) của UBND tỉnh cấp cho Công ty Thăng Long, cụ thể: Trữ lượng khai thác: 170.254 m3 cát quặng; công suất khai thác: 25.000 m3 cát quặng/năm; thời gian khai thác đến ngày 06/12/2021. Các nội dung khác tại Giấy phép số 3068/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 được giữ nguyên, không thay đổi.

lsvn2-5cbc20402338b

Đường vào bản của bà con được sách đẹp một phần nhờ các dự án.

Đối với khu vực khoáng sản vàng sa khoáng Khắc Kiệm (thuộc xã Thần Sa), có diện tích khai thác khoảng 34ha được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 799/GP-UBND (ngày 20/4/2009) cho phép Công ty Thăng Long được khai thác khoáng sản vàng sa khoáng với diện tích khai thác khoảng 34 héc ta, thời gian khai thác là 6,5 năm.

Ngày 21/8/2015, Bộ TN&MT có Văn bản số 3496/BTNMT-ĐCKS chỉ đạo và hướng dẫn về việc phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng tại mỏ vàng Khắc Kiệm. Ngày 26/8/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt trữ lượng cát quặng và vàng kim loại kèm theo “Báo cáo kết quả thăm dò bổ sung và nâng cấp trữ lượng mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” tại Quyết định số 2166/QĐ-UBND.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Công ty Thăng Long đã lập và hoàn chỉnh Dự án đầu tư (điều chỉnh) theo ý kiến thẩm định của Sở Công Thương tại Văn bản số 753/TĐTK-SCT ngày 31/8/2015. Ngày 07/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm và công trình phụ trợ cho Công ty Thăng Long.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Thái Nguyên có Văn bản số 3523/UBND-NC đề nghị Bộ TN&MT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 10/4/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có Văn bản số 2905/BNN-TT về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đến ngày 19/5/2015, Bộ TN&MT đã có Văn bản số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 592,01ha để thực hiện 20 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định.

Ngày 04/6/2015, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 791/TTg-KTN đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng khoảng 592ha đất trồng lúa để thực hiện 20 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trong đó có dự án khai thác mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm và công trình phụ trợ là 54,14ha).

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 2419/QĐ-UBND (ngày 17/8/2018) và số 2792/QĐ-UBND (ngày 26/9/2018) cho Công ty Thăng Long thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ tại mỏ nam thung lũng Khắc Kiệm và mỏ Khắc Kiệm (xã Thần Sa, huyện Võ Nhai).

Văn Mạnh – Hòa Bình