Thứ ba, 10/4/2018 | 15:14 GMT+7

Thu ngân sách nhà nước quý I/2018 tăng 5,3%

LSVNO - Ngày 10/4, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước quý I đạt 308.480 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017.

1102640-btrl-5acc718369fe9

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 3/2018 ước đạt 100,98 nghìn tỷ đồng, đưa lũy kế thu NSNN quý I/2018 đạt 308,48 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa đạt 253.100 tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2017. Ước tính cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó 32 địa phương thu đạt trên 26% dự toán năm; 43/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. 

Thu về từ dầu thô đạt 13.200 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2017. 

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, đạt 67.580 tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán năm, giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2017. 

Về chi NSNN ước đạt 290.000 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2017; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 35.300 tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán, bằng 79,9% so cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 31.400 tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán, tăng 7,8%; chi thường xuyên đạt 222.550 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 5,3%. 

Bộ Tài chính nhận định trong quý I/2018, các nhiệm vụ chi NSNN được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, và các chính sách an sinh xã hội; cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách; tổng hợp, báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường quản lý thu, chống thất thu,...

Hà Thủy (tổng hợp)