Thứ ba, 26/6/2018 | 07:11 GMT+7

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị chỉnh sửa 9 luật

LSVNO - Theo Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, 9 luật hiện hành đang phát sinh hàng chục vướng mắc gây phiền hà, tốn kém cho doanh nghiệp nên cần sửa.

ttvkt-5b31841d25572

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong kiến nghị mới đây gửi Thủ tướng, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết, kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2018 cho thấy các quy định hiện hành trong 9 luật và các văn bản dưới luật đang gây ra 37 vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị, thực hiện dự án đầu tư.

Có 6 vướng mắc do chồng chéo giữa các quy định, 16 vướng mắc do những mâu thuẫn hoặc không tương thích giữa các quy định, 8 vướng mắc do quy định không rõ ràng, thiếu cụ thể, và 7 vướng mắc do quy định bất hợp lý.

Các quy định bất cập này nằm lẩn khuất tại 9 luật, gồm Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Dân sự, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

Theo Tổ tư vấn kinh tế, có 3 nguyên nhân cơ bản gây ra 37 rào cản trên. Cụ thể, do thủ tục đầu tư, xây dựng đối với một dự án đầu tư được quy định phân tán tại nhiều văn bản luật, được thực hiện bởi nhiều cơ quan có thẩm quyền khác nhau từ trung ương đến địa phương; không có sự phối hợp, kết nối giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư, vì thế không thể có sự phối hợp hay nỗ lực chung của các bộ, ngành trong cải cách thủ tục hành chính, tháo bỏ rào cản đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đấu thầu, nhà ở, trong nhiều năm qua; những vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực này liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan liên quan và các thủ tục hành chính do chính họ thực hiện nên mỗi cải cách, thay đổi đều làm cho một hay một số cơ quan có liên quan mất, hoặc giảm dần quyền lực, tác động bất lợi đến quyền và lợi ích của các cơ quan đó.

Vì thế, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị sửa 9 luật này, một số văn bản dưới luật liên quan... nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. 

Bảo Anh