Thứ sáu, 21/6/2019 | 22:42 GMT+7

TP. HCM: Kiến nghị giữ lại 100% vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

LSVNO - UBND TP. HCM mới kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, điều chỉnh tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Quyết định số 58 (năm 2016) của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, UBND TP. HCM cũng kiến nghị bổ sung một số lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm cung ứng dịch vụ cho cơ quan nước ngoài, dịch vụ cho các cơ quan ngoại giao đoàn; khai thác, cung ứng nước sạch, ngầm; hoạt động dịch vụ thông tin; đầu tư, quản lý, khai thác cảng sông.

sawaco1-5d0cf9c83ea87

UBND TP. HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ lại 100% vốn nhà nước tại một số tổng công ty.

Bên cạnh đó, UBND TP. HCM còn kiến nghị điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ từ dưới 50% tới gần hoặc hơn 65% đối với lĩnh vực sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu; lĩnh vực môi trường, chiếu sáng, thoát nước khi tiến hành bán cổ phần lần đầu. 

Đồng thời, UBND TP. HCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ lại 100% vốn nhà nước tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài), Công ty TNHH MTV Công viên phần mềm Quang Trung (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn) và Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn).

Cùng với đó, điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ đối với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ đối với Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng công ty Bến Thành và Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn.

UBND TP. HCM còn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ lại 100% vốn nhà nước tại một loạt Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Công viên phần mềm Quang Trung và Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.

Thành Ánh