Thứ tư, 10/1/2018 | 13:39 GMT+7

Công tác giải quyết án hành chính năm 2017: Thụ lý án tăng nhưng tỷ lệ giải quyết thấp

LSVNO - Chính quyền một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 60 Luật tố tụng Hành chính về ủy quyền tham gia tố tụng; một số trường hợp “người bị kiện” không có phản hồi kịp thời đối với nội dung vấn đề bị kiện; việc cung cấp hồ sơ, tài liệu ở cấp sơ thẩm không đầy đủ, dẫn tới thời gian giải quyết vụ án bị kéo dài, tỷ lệ giải quyết thấp. Đây là một trong những hạn chế, tồn tại trong công tác xét xử năm 2017 được nêu trong báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án.

Theo đó, tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính và các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ các bản án, quyết định hành chính bị hủy, sửa còn cao; vẫn còn các vụ án để quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật do lỗi chủ quan của Tòa án.  

Cụ thể, số liệu báo cáo từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017 cho thấy: Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 7.922 vụ, tăng 1.214 vụ so với cùng kỳ năm 2016; đã giải quyết, xét xử được 5.155 vụ, đạt tỷ lệ 65%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 6.180 vụ, đã giải quyết, xét xử 3.796 vụ; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 1.686 vụ, đã giải quyết, xét xử 1.323 vụ và thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 56 vụ, đã giải quyết, xét xử 36 vụ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy là 4,09% (do nguyên nhân chủ quan 3,43% và do nguyên nhân khách quan 0,66%); bị sửa là 3,78% (do nguyên nhân chủ quan 3,34% và do nguyên nhân khách quan là 0,44%). Tỷ lệ án sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị là 41,9%; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là 1,5%.

Kết quả hình ảnh cho giải quyết án hành chính

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, các Tòa án cũng đã chú trọng việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện nên nhiều vụ án sau khi đối thoại, các bên đã thống nhất cách thức giải quyết và người khởi kiện đã rút đơn khởi kiện; bên cạnh đó, quan tâm làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật. Một số Tòa án đã làm tốt công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính là: Tòa án nhân dân hai cấp các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre, Hậu Giang, Tây Ninh...

Tuy nhiên, các vụ án hành chính là loại án phức tạp, pháp luật tố tụng cũng có một số thay đổi và quá trình thực hiện cũng có những vướng mắc nhất định (chính quyền một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 60 Luật tố tụng hành chính về ủy quyền tham gia tố tụng; một số trường hợp “người bị kiện ” không có phản hồi kịp thời đối với nội dung vấn đề bị kiện; việc cung cấp hồ sơ,tài liệu ở cấp sơ thẩm không đầy đủ, dẫn tới thời gian giải quyết vụ án bị kéo dài, tỷ lệ giải quyết thấp).

Để hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội cũng như của Tòa án nhân dân về công tác xét xử, cụ thể đối với việc giải quyết các vụ án hành chính, Chánh án TAND tối cao chỉ thị, Tòa án các cấp phải nâng cao tỷ lệ xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất việc để án quá hạn theo quy định của pháp luật, việc hủy án, sửa án do nguyên nhân chủ quan; thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 20 Luật Tố tụng hành chính về tổ chức đối thoại và quy định tại Điều 60 Luật Tố tụng hành chính về người đại diện theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.

Hồng Hà