Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,39 triệu đồng
Thứ ba, 14/11/2017 | 10:15 GMT+7
LSVNO - Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu.
<< 1 >>