Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp
Thứ sáu, 10/5/2019 | 13:58 GMT+7
LSVNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019).
5 năm thi hành Hiến pháp: Hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
Thứ tư, 11/9/2019 | 22:00 GMT+7
LSVNO - Trong 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013, công tác hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng...
<< 1 >>