Kiến nghị hủy bỏ án lệ số 08/2016/AL
Thứ bảy, 19/5/2018 | 08:01 GMT+7
LSVNO – Một số án lệ đã công bố và được áp dụng trong thực tiễn cho thấy có sự mâu thuẫn với các quy định của pháp luật hiện hành, dẫn đến việc “lúng túng” trong quá trình giải quyết vụ án của một s...
Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng án lệ
Chủ nhật, 20/5/2018 | 15:56 GMT+7
LSVNO - Gần đây, việc công bố và áp dụng án lệ tại nước ta được xem như là một trong những khâu đột phá của của hệ thống tòa án . Bỡi lẽ, từ lâu, việc hướng dẫn xét xử chỉ tồn tại một cách không chí...
Án lệ được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi công bố
Thứ ba, 16/7/2019 | 07:31 GMT+7
LSVNO - Theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, án lệ được áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố thay vì 45 ngày như trước đây.
TAND tối cao thông qua 3 quyết định giám đốc thẩm để phát triển thành án lệ
Thứ sáu, 23/8/2019 | 09:58 GMT+7
LSVNO - Ngày 22/8/2019, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã thảo luận và thông qua 3 quyết định giám đốc thẩm tại Trà Vinh, Đắk Lắk và Đà Nẵng để phát triển thành án lệ.
Bình luận Dự thảo Án lệ hình sự 2019
Thứ hai, 6/1/2020 | 22:41 GMT+7
LSVNO - TANDTC đang lấy ý kiến về Dự thảo án lệ năm 2019, tác giả bình luận, đóng góp ý kiến về 5 dự thảo án lệ trong lĩnh vực hình sự.
<< 1 >>