Phát động phong trào thi đua “Tuân thủ pháp luật, đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng an sinh xã hội”
Thứ sáu, 19/10/2018 | 07:08 GMT+7
LSVNO - Nhằm kết nối và thúc đẩy phong trào thi đua của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, chiều ngày 17/10, tại...
<< 1 >>