Từ 15/4, giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử
Thứ hai, 16/4/2018 | 08:20 GMT+7
Có hiệu lực từ ngày 15/4/2018, Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đ...
<< 1 >>