Bộ Giao thông Vận tải ban hành mẫu biên bản mới về xử phạt vi phạm giao thông
Thứ hai, 23/10/2017 | 15:46 GMT+7
LSVNO - Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 37/2017 thay thế Thông tư 05/2014 về biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
Sắp ban hành Bộ Quy tắc đạo đức thẩm phán
Thứ sáu, 12/1/2018 | 13:36 GMT+7
LSVNO - Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa công bố Dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức thẩm phán để toàn ngành TAND, Tòa án quân sự nghiên cứu góp ý.
<< 1 >>