Thủ tục đóng tiếp bảo hiểm xã hội và hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?
Thứ ba, 4/6/2019 | 09:18 GMT+7
LSVNO - Ở công ty cũ tôi đóng bảo hiểm được 15 năm, nay tôi chuyển sang công ty mới có được tính tiếp bảo hiểm của những năm trước hay là tính lại từ đầu? Người lao động được hưởng bao nhiêu lần tr...
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lao động giúp việc gia đình
Chủ nhật, 11/8/2019 | 11:37 GMT+7
LSVNO - Giúp việc gia đình hiện nay đã trở thành một nghề có vai trò quan trọng đối với xã hội. Để giúp việc gia đình trở thành một công việc có tính chất ổn định, lâu dài, thì quyền lợi bảo hiểm...
Hà Nội: Sắp mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Thứ ba, 3/9/2019 | 11:59 GMT+7
LSVNO - Ngày 03/9/2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam có thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư vào ngày 14/9/2019.
<< 1 >>