Có được bảo mật khi nhờ trợ giúp pháp lý?
Thứ bảy, 3/8/2019 | 22:01 GMT+7
LSVNO – Bạn đọc N. L. (Đồng Nai), hỏi: Con gái tôi 10 tuổi bị xâm hại, do hoàn cảnh nên tôi muốn nhờ trung tâm trợ giúp pháp lý hỗ trợ. Xin hỏi gia đình tôi có được bảo mật thông tin không?
<< 1 >>