Sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội 
Chủ nhật, 14/7/2019 | 18:31 GMT+7
LSVNO - Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bãi nhiệm các chức vụ do Đại đức Thích Trúc Thái Minh phụ trách sau khi nghe  báo cáo chi tiết về việc ở chùa Ba Vàng.
<< 1 >>