Giá điện sinh hoạt dự kiến chia 6 bậc, tính theo % giá bình quân
Thứ ba, 14/11/2017 | 14:47 GMT+7
Theo Bộ Công Thương, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ gồm 6 bậc, giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân.
<< 1 >>