Thủ tục đăng ký luật sư bào chữa theo BLTTHS 2015 (?)
Thứ ba, 21/8/2018 | 15:53 GMT+7
LSVNO - Để đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (BLTTHS 2015) đã có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung để cụ thể hóa nguyên tắc này.
Người bào chữa chưa thực hiện được quyền gặp người bị buộc tội, bị tạm giam
Thứ tư, 10/10/2018 | 07:29 GMT+7
LSVNO - Người bào chữa có quyền gặp, hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để thực hiện bào chữa. Đây là quy định mới về quyền của người bào chữa so với BLTTHS 2003, nhưng thực tiễn...
<< 1 >>