Bài 2: Những kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính có được ACV thực hiện?
Chủ nhật, 14/7/2019 | 21:52 GMT+7
LSVNO - Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến những sai phạm của ACV, trong đó ACV phải nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 321,8 tỷ...
Người nộp thuế sẽ được tăng mức giảm trừ gia cảnh
Thứ ba, 27/8/2019 | 22:16 GMT+7
LSVNO - Luật Quản lý thuế sửa đổi 2019 bao gồm một số nội dung mới có lợi hơn cho người nộp thuế. Hiện tại, Vụ Chính sách Thuế của Bộ Tài chính đang chủ trì báo cáo Bộ. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ báo c...
Bộ Tài chính lên tiếng về thông tin CSGT giữ lại 70% tiền phạt vi phạm
Thứ ba, 7/1/2020 | 22:52 GMT+7
LSVNO - Theo Bộ Tài chính, tiền nộp phạt sẽ chuyển toàn bộ vào ngân sách Nhà nước và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
<< 1 >>