Thách thức hội nhập ở đổi mới và cải cách
Thứ năm, 25/7/2019 | 09:03 GMT+7
LSVNO - Ngày 30/6/2019, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã được ký kết, đây là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam - EU. Hiệp định này có phạm vi cam kết rộng...
Thúc đẩy cải cách môi trường kinh doanh
Thứ bảy, 7/9/2019 | 20:30 GMT+7
LSVNO - Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh.
<< 1 >>