UBND TP. Hà Nội: Cần làm rõ việc giao dịch 23,9  tỷ đồng tại Hợp tác xã Láng Trung vào mục đích gì?
Thứ bảy, 20/4/2019 | 21:36 GMT+7
LSVNO - Xoay quanh đơn khiếu nại của xã viên Hợp tác xã (HTX) thương mại Dịch vụ Láng Trung, số tiền 23,92 tỷ đồng là tiền đền bù giải phóng mặt bằng (lô đất 4A phường Láng Thượng) do đơn vị liên...
<< 1 >>