Công ty CP Xây dựng GTVT Cần Thơ cho thuê  lại hơn 4.000 m2 đất trái quy định?
Thứ sáu, 9/8/2019 | 14:10 GMT+7
LSVNO - Được Nhà nước cho thuê hơn 7.200 m2 (trả tiền thuê hàng năm) để xây dựng bãi đỗ xe phục vụ hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, mới đây Công ty CP Xây dựng Giao thông và Vận tải (GTVT) Cần Thơ l...
<< 1 >>