Có được chấm dứt hợp đồng với lao động nữ nghỉ thai sản?
Thứ tư, 11/7/2018 | 04:04 GMT+7
LSVNO - Em là nhân viên hợp đồng công nhật thuộc loại hợp đồng không xác định thời hạn. Sau khi em nghỉ thai sản 06 tháng, khi trở lại làm việc thì cơ quan ra thông báo cho nghỉ việc. Em muốn hỏi nh...
<< 1 >>