Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018
Thứ hai, 30/7/2018 | 07:19 GMT+7
LSVNO - Tăng mức trợ cấp cho người có công, điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc, bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế,... là những chính sách mới có hiệu lự...
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2018
Thứ tư, 1/8/2018 | 07:01 GMT+7
LSVNO - Hàng loạt chính sách mới quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2018 vừa được ban hành.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2018
Chủ nhật, 4/11/2018 | 21:07 GMT+7
LSVNO - Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng phải được giữ bí mật; phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa; quy định về chữ ký số và chứng thư số; ... là một trong những chính sách mới có h...
<< 1 >>