Thủ tướng kỳ vọng vai trò của báo chí trong chống tham nhũng
Thứ sáu, 16/8/2019 | 09:27 GMT+7
LSVNO - Bên cạnh hình thành nền tảng thể chế tốt, hệ thống pháp luật tin cậy với các chế tài mạnh và nghiêm minh, rất cần các thiết chế xã hội với các giá trị, chuẩn mực hình thành thông qua tuyên tru...
Gửi trọn niềm tin vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng
Thứ bảy, 7/9/2019 | 16:18 GMT+7
LSVNO - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Một Đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết đi...
<< 1 >>