Từ ngày 01/07: Nhiều Luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành
Thứ năm, 28/6/2018 | 12:21 GMT+7
LSVNO - Từ ngày 1/7/2018, 9 Luật sẽ có hiệu lực thi hành, đó là các Luật: Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật Cản...
Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2019
Thứ ba, 1/1/2019 | 09:12 GMT+7
LSVNO - Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019; quy định mới về thi tuyển công chức; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương;... là những chính sách mới có...
6 luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019
Chủ nhật, 30/6/2019 | 11:00 GMT+7
LSVNO - Kể từ ngày 01/7/2019, 06 luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam...
<< 1 >>