Luật hóa quy định công chức không được nịnh bợ cấp trên
Thứ năm, 9/5/2019 | 12:33 GMT+7
LSVNO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng về đề án Văn hóa công vụ. Kế hoạch nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại trong thực hiện...
Những điểm mới của 4 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2019
Thứ ba, 25/6/2019 | 13:22 GMT+7
LSVNO – Công chức, cán bộ hoặc người đang hưởng chế độ hưu trí được tăng lương, phụ cấp; chủ dự án đầu tư phải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ph...
6 luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019
Chủ nhật, 30/6/2019 | 11:00 GMT+7
LSVNO - Kể từ ngày 01/7/2019, 06 luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam...
<< 1 >>