Đề xuất sửa đổi một số luật về phòng chống thiên tai, đê điều, thủy lợi
Thứ tư, 31/1/2018 | 09:22 GMT+7
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì so...
Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản
Thứ ba, 13/2/2018 | 09:02 GMT+7
LSVNO – Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu 65 với nam và 60 với nữ
Thứ hai, 23/4/2018 | 20:49 GMT+7
LSVNO - Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này sẽ có những thay đổi lớn trên thị trường lao động nhằm ngăn chặn người sử dụng lao động lách luật để ký các hợp đồng thử việc để giảm chi phí lươn...
<< 1 >>