Di chúc miệng có được pháp luật công nhận không?
Thứ hai, 5/11/2018 | 13:10 GMT+7
LSVNO - Chú tôi khi còn sống có nói là sẽ để lại tài sản cho con cháu. Vậy lời nói đó có được xem là di chúc để xác định quyền thừa kế hay không? (Bạn đọc N. V. D, Hà Nam).
<< 1 >>