Điểm khác nhau giữa tố cáo và khiếu nại?
Thứ bảy, 7/9/2019 | 12:27 GMT+7
Bạn đọc hỏi: Khiếu nại và tố cáo khác nhau như thế nào, người tố cáo có được ủy quyền cho luật sư tố cáo hộ mình hay không?
<< 1 >>