Điểm mới về bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội
Thứ tư, 8/8/2018 | 06:50 GMT+7
LSVNO - Quyền bào chữa là quyền quan trọng khi người bị buộc tội. Để đảm bảo việc xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện. Vai trò của luật sư với tư cách là người bào chữa sử dụng...
Một số điểm mới về quyền con người trong việc tạm giữ, tạm giam
Thứ năm, 11/10/2018 | 07:08 GMT+7
LSVNO – Khoản 3 Điều 4 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015 (THTGTG) ghi nhận nguyên tắc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm nhân đạo; không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình th...
<< 1 >>