Pháp luật và cách vận dụng pháp luật
Thứ tư, 19/12/2018 | 07:31 GMT+7
LSVNO – Thực tiễn cho thấy cùng một đạo luật nhưng có nơi đem áp dụng vào thực tiễn thì được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhưng có nơi lại gây ra bức xúc, chống đối rồi trở thành điểm nóng. Sự khác nha...
<< 1 >>