Cưỡng chế, giải tỏa đất tại Tam An (Đồng Nai): Người dân không đồng thuận
Thứ ba, 13/2/2018 | 10:23 GMT+7
LSVNO - Thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại xã Tam An (Long Thành - Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 5919/QĐ.UBND ngày 09/06/2006 để thu hồi đất của nhiều hộ dân cư trú lâ...
<< 1 >>