Luật sư tham gia giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm từ khi nào?
Thứ hai, 11/6/2018 | 06:53 GMT+7
LSVNO - Theo quy định của pháp luật thì sau khi bản án hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, những người tham gia tố tụng có quyền làm đơn đề nghị xem xét lại theo trình tự giám đốc th...
TAND tối cao thông qua 3 quyết định giám đốc thẩm để phát triển thành án lệ
Thứ sáu, 23/8/2019 | 09:58 GMT+7
LSVNO - Ngày 22/8/2019, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã thảo luận và thông qua 3 quyết định giám đốc thẩm tại Trà Vinh, Đắk Lắk và Đà Nẵng để phát triển thành án lệ.
Vụ án “buôn lậu” gỗ trắc: Kiến nghị xem xét giám đốc thẩm
Thứ ba, 17/9/2019 | 09:44 GMT+7
LSVNO - Bản án phúc thẩm số 187/2019/HSPT của TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên ngày 26/7/2019 đến nay đã có nhiều Đại biểu Quốc hội và luật sư kiến nghị xem xét lại vụ án theo trình tự Giám đốc thẩm.
<< 1 >>