Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2018
Chủ nhật, 4/11/2018 | 21:07 GMT+7
LSVNO - Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng phải được giữ bí mật; phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa; quy định về chữ ký số và chứng thư số; ... là một trong những chính sách mới có h...
<< 1 >>