Phiên họp thứ VIII, Nhiệm kỳ II Hội đồng Luật sư toàn quốc: Nhiều nội dung quan trọng được hoàn thành trong năm 2018
Thứ hai, 24/12/2018 | 06:29 GMT+7
LSVNO - Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 đã được trình bày và thảo luận tại Phiên họp thứ VIII, Nhiệm kỳ II Hội đồng Luật sư t...
<< 1 >>