Hội thảo “Tổng kết bảo vệ quyền lợi luật sư và ý kiến dự thảo quy trình về trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi luật sư”
Thứ sáu, 22/12/2017 | 17:03 GMT+7
LSVNO- Ngày 22/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) tổ chức “Hội thảo tổng kết, công tác bảo vệ quyền lợi luật sư và đóng góp ý kiến cho dự thảo quy trình về trình tự, thủ tục giải...
Hội thảo “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư trong tranh tụng và tư vấn pháp lý”
Thứ năm, 11/1/2018 | 17:13 GMT+7
LSVNO - Ngày 11/1, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) phối hợp cùng Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) tổ chức Hội thảo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư trong tranh tụng và...
<< 1 >>