Đà Nẵng: Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông với chủ đề “Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực”
Thứ sáu, 9/11/2018 | 06:25 GMT+7
LSVNO -Ngày 08/11, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông...
<< 1 >>