Đi tìm căn nguyên của vi pháp
Thứ bảy, 14/4/2018 | 08:07 GMT+7
LSVNO - Dù xưa hay nay, cũ hay mới, pháp luật được sinh ra là để bảo vệ và phục vụ con người, nếu con người biến pháp luật thành công cụ để đạt được những mục đích không trong sáng, mang tính...
<< 1 >>