Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo
Chủ nhật, 14/7/2019 | 04:49 GMT+7
LSVNO - Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả nhất định, thu hút đáng kể nguồn lực đầu tư cho...
<< 1 >>