Những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất
Thứ sáu, 7/12/2018 | 12:18 GMT+7
LSVNO - Luật Đất đai 2013 quy định về thu hồi đất, bồi thường đất đã có quy định cụ thể về những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất tại Điều 82, Điều 64, Điều 65.
<< 1 >>