Phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam
Thứ ba, 3/4/2018 | 14:43 GMT+7
LSVNO - Thông qua tinh thần của Hiến pháp về phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước, bài viết đối chiếu, đánh giá làm rõ yêu cầu đó trong lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPP...
<< 1 >>