Quy định mới về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh
Thứ sáu, 10/8/2018 | 12:09 GMT+7
LSVNO - Ngày 20/7/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BYT, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018, thay thế...
<< 1 >>